Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
14 februari 2017

Hardrijders de oorzaak van vele ongevallen op N354?

De afgelopen twee maanden zijn er op de weg tussen Leeuwarden en Sneek, de provinciale weg N354, 700 snelheidsovertredingen geconstateerd. En dit was nog het aantal zonder de kleine overtredingen waarbij 7 km/u of minder te snel werd gereden. Al deze overtredingen zijn ook 700 potentiële incidenten op een weg waarvan de verkeersveiligheid al ter discussie staat. Wegmarkering, bochtigheid en een slechte doorstroming zijn veel genoemde klachten.
 
Voor CDA Fryslân staat verkeersveiligheid in onze Friese infrastructuur voorop. Statenlid Wendy Zuidema-Haans: “Bij de behandeling van het RYP hebben we al vragen gesteld over de plannen. De ongevallenregistratie zijn we al twee jaar aan het volgen. Goede gegevens zijn belangrijk om keuzes te maken over ingrepen in de infrastructuur Asfalt, vooral nieuw asfalt is duur en het raakt omwonenden en de natuur. Het is belangrijk hier vinger aan de pols te houden. Naar aanleiding van de grote hoeveelheid overtredingen heb ik besloten mondelinge vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten. De N354 is bij uitstek een provinciale weg waar trajectcontroles zouden kunnen plaatsvinden. Of om de flitspalen weer terug te halen, bijvoorbeeld bij Tsienzerbuorren. En dan te bekijken wat het effect is op de verkeersveiligheid: een afname van het aantal ongevallen of niet.”