Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
16 februari 2017

Landbouw: de kracht van Fryslân

De agrarische sector is een belangrijke sector die ons voedsel produceert en daarnaast zorgt voor export van hoogwaardige producten. Een sector die bijdraagt aan ons nationale inkomen en zorgt voor werkgelegenheid. Zeer welkome werkgelegenheid, zeker in Fryslân. Hoe komt het dan toch dat we onze agrarische sector kennelijk zo weinig waarderen? Een ministerie van Landbouw werd niet meer nodig geacht, de productschappen zijn opgeheven en in de kranten en op radio en tv horen we vooral negatieve berichten over onze agrarische sector. Tegelijkertijd krijgen de boeren vanuit de samenleving en de overheid  verantwoordelijkheid opgelegd om te zorgen voor onze leefomgeving. Dat gaat gepaard met veel regels en eisen.
 
De CDA Statenfractie gaat regelmatig op bezoek bij agrarische bedrijven, om te horen wat er bij hen speelt en hoe zij met die verantwoordelijkheid omgaan. We zijn onder de indruk van de passie waarmee boeren hun vak uitoefenen, het vakmanschap dat nodig is om het bedrijf goed te kunnen runnen en de lange werkdagen die de boer voor lief neemt. Maar we zien ook de moeite die boeren hebben om een eerlijk inkomen te verdienen, de tegenslagen en de enorme regeldruk. Toch zien wij ook bij meerdere (jonge) boeren veelbelovende voorbeelden van een bedrijfsvoering die niet alleen op het eigen bedrijf gericht is. Zij nemen ook heel nadrukkelijk maatregelen die gericht zijn op ecologische, economische en sociale duurzaamheid, een goede balans tussen een gezonde bedrijfsvoering, oog voor de leefomgeving en biodiversiteit en het gezins- en sociale leven.
 
De agrarische sector heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving, die alleen waargemaakt kan worden bij een gezonde bedrijfsvoering. Maar dat ontslaat de samenleving niet van zijn eigen verantwoordelijkheid voor de leefomgeving!
 
Als CDA vinden wij dat landschap, landbouw en natuur niet los van elkaar staan. Rentmeesterschap betekent dat we oog moeten hebben voor onze totale leefomgeving, inclusief de agrarische sector. Ecologie en een eerlijke economie horen bij elkaar. We zijn op zoek naar een goed evenwicht, naar ecologische, economische en sociale duurzaamheid.
 
Om de landbouwsector door te geven aan de volgende generatie boeren zijn en blijven vakmanschap en innovatie van groot belang. Goed landbouwonderwijs is daarom een vereiste. Praktijkvoorbeelden, onderzoek en experimenten moeten gedeeld en (financieel) gesteund worden. We hebben in onze provincie een aantal organisaties en instituten die deze innovatie en de verduurzaming aanjagen, denk aan de Dairy Campus, Wetsus en Van Hall Larenstein.
 
De CDA Statenfractie pleit voor meer aandacht voor onze agrarische sector, voor innovatie en voor vakmanschap. Met een ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel, met investeringen in onderwijs, onderzoek en innovatie, en met het verminderen van regelgeving.

Landbouw, de kracht van Fryslân – daar mogen we trots op zijn!
 
Meer informatie:
Maaike Prins, Statenlid Statenfractie CDA Fryslân, 06 1051 0667, m.prins@fryslan.frl