Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
9 maart 2017

Op bezoek bij Johan Boersma: zorgen over proef peilverhoging Lauwersmeer

Leden van de CDA Statenfractie en CDA Wetterskip bezochten gisteren boer Johan Boersma in Kollumerpomp om te praten over de proef met verhoging van het waterpeil in het Lauwersmeer. Deze proef is door de provincie Groningen voor 2018 gepland. Het was de bedoeling om deze proef al dit voorjaar te beginnen, maar vorige maand maakte de provincie bekend de proef uit te stellen.Het uitstellen van de proef maakt de zorgen van boeren zoals Johan Boersma er niet minder om. Aan de Statenfractie en CDA Wetterskip vertelde hij zich met name over de volgende drie zaken zorgen te maken: 
 
  • De veiligheid, een verhoogd waterpeil laat minder buffer over en beïnvloedt de vrije afstroom.
  • De negatieve invloed op de landbouw, drainagesystemen komen onder water te staan.  
  • En de gevolgen van de proef voor de zoute kwel, door de proef kan elders zout uit de bodem naar boven komen.

De CDA Statenfractie en CDA Wetterskip Fryslân hebben aan de heer Boersma aangegeven dat zij, hoewel dit besluit vanuit de provincie Groningen komt, te doen wat mogelijk is om aandacht te vragen voor deze zorgen. Er is afgesproken in april of mei weer langs te komen voor een gesprek.