Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
9 maart 2017

Op bezoek in bij Plaatselijk Belang Terherne, Ondernemersvereniging DEBUT en WSV Onder Ons

Onlangs is er een rapport uitgebracht over de Friese Vaarwegen. Daarin wordt de vaarweg naar Heerenveen benoemd als eventueel op te waarderen stuk vaarweg voor grotere schepen voor vrachtvervoer. Hiermee komt de recreatievaart in Terherne in de knel volgens Plaatselijk Belang. Terherne maakt zich zorgen om de veiligheid, omdat beroepsvaart dan intensiever gaat worden. 

Veiligheid op (water)wegen ligt ons als CDA ook aan het hart. De drie partijen uit Terherne hebben ook alternatieven uitgewerkt. Reden voor de Statenfractie van het CDA om, samen met Fryske Marren en het Wetterskip, poolshoogte te gaan nemen ter plaatse. De situatie werd zowel vanaf het water als later in de Kameleonboerderij uiteengezet door plaatselijk belang. Heel fijn om het net op te halen over dit onderwerp bij een uiterst actieve mienskip!