Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
10 maart 2017

Verbreding sluis Afsluitdijk is wél een nationaal project

Op 9 maart jongstleden kwam Omrop Fryslân met een nieuwsbericht waarin minister Schultz van Haegen aangeeft dat de verbreding van de sluis bij de Afsluitdijk geen nationaal project wordt. CDA Fryslân hecht veel waarde aan de verbreding van de sluis van Kornwerderzand, met name door de economische belangen voor Fryslân. Het CDA vraagt zich af hoe minister Schultz van Haegen tot deze uitspraak komt en stelt daarom schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten (GS).
 
De vragen zijn ingediend door CDA Statenlid Hans Visser. De CDA fractie wil onder andere weten of GS de beweegredenen van minister Schultz kent, waarin zij aangeeft dat het belang van de verbreding niet groot genoeg is. Hans Visser: "Hebben GS de minister wel voldoende op de hoogte gebracht van het economisch belang van deze verbreding? Op welke wijze is er vanuit de provincie, samen met het bedrijfsleven en gemeente SWF, lobby gevoerd richting Den Haag?"
 
Visser heeft het proces rond de sluis nauwgezet gevolgd. "Het is algemeen bekend dat de Afsluitdijk als nationaal icoon wordt gezien. De CDA fractie is daarom heel benieuwd waarom de minister nu het nationaal belang niet erkent." Het onderhoud van de sluis vraagt continue aandacht en daarom wil de fractie ook weten op welke wijze Rijkswaterstaat in dit geheel participeert.
 
Meer informatie: 
Hans Visser, Statenlid CDA StatenfractieFryslân, 06-158 22 555, h.visser@fryslan.frl.