Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
16 maart 2017

Statenfractie bezoekt leefbaarheidsprojecten Ee en Hantum

Bij de CDA Statenfractie stond gisteren naast het stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen ook een tweetal bezoeken aan lokale initiatieven op het gebied van leefbaarheid en krimp op het programma.

In het kader van duurzame beschermde dorpsgezichten kregen in Dongeradeel vier dorpen (Paesens-Moddergat, Holwerd, Metslawier en Ee.  De Statenfractie bracht een bezoek aan de DOM in Ee en hoorde daar van de betrokkenen hoe in hun dorp van onderop een ontwikkeling tot stand kwam om het dorpsgezicht te behouden. Opvallend was dat er, nadat er op het begin de nodige scepsis was, inmiddels in Ee en de andere drie dorpen veel draagvlak, enthousiasme en activiteit vanuit de bevolking is.

Na het bezoek aan Ee werd ook de stichting Hantum Vitaal bezocht. In Hantum vertelden de leden van de stichting over een bijzonder initiatief waarin een groep bewoners bij elkaar is gekomen en zelf een leegstaande woning heeft gekocht met de bedoeling om deze op te knappen en daarmee het dorpsgezicht te behouden. Een erg mooi voorbeeld van initiatief van onderop waar de CDA Statenfractie dan ook veel waardering voor uitsprak.

Het was een interessante dag voor de fractie die veel informatie opleverde over hoe er met problemen op het gebied van leefbaarheid en krimp kan worden omgegaan en hoe dorpsbewoners daar actief bij kunnen worden betrokken.