Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
18 maart 2017

CDA dient initiatiefvoorstel in voor Friese JeugdAdviesRaad

De opkomst bij de verkiezingen vorige week is een opsteker voor de democratie. Het lijkt erop dat het aantal jongeren dat gestemd heeft flink gestegen is. Dit zijn tekenen dat de interesse van jongeren in de politiek weer aan het toenemen is. Om ervoor te zorgen dat dit zo blijft, heeft CDA Statenlid Wendy Zuidema-Haans het initiatief genomen om te komen tot de instelling van een Friese JeugdAdviesRaad (FJAR). Dit initiatief is tot stand gekomen met Vincent Tijseling en de jeugd Commissaris van de Koning Razwan Popal. Tijseling en Popal zijn allebei bij de gemeentelijke jeugdraden betrokken. De FJAR zal twee tot vier keer per jaar advies geven over onderwerpen die op de agenda van Provinciale Statenvergaderingen staan. Het advies is zwaarwegend, niet bindend.
 
Jeugd CdK Razwan Popal vergezelt de CdK op werkbezoeken en zet zich actief in voor jongerenparticipatie bij de provinciale politiek, onder andere door deelname aan het Fries Jeugdparlement. Vincent Tijseling is de beoogd voorzitter van de FJAR. Tijseling en Popal zijn op dit moment al betrokken bij jeugdraden in Friese gemeenten. De jeugd CdK zal ook een actieve rol in het bestuur van de FJAR krijgen. Popal: "Ik kan met alle trots zeggen dat we voor Fryslân een nieuwe manier hebben gevonden om ‘onze toekomstige politici’ te kunnen verbinden met het heden. De FJAR zal zorgen voor een meer democratische, harmonieuze en een efficiënte belangenbehartiging van de bevolking, speciaal voor jongeren."
 
Op advies van de jeugd CdK wordt voorgesteld om naast een adviesbevoegdheid ook het recht op een jaarlijkse scholingsactiviteit over democratie, vergadertechnieken of debatteren onderdeel te laten uitmaken van de instelling van de FJAR. Hierbij wordt samenwerking gezocht met de gemeentelijke jeugdadviesraden. Tijseling: “We zijn al een tijd bezig met het opzetten van gemeentelijke jeugdraden. Alles komt nu bij elkaar. De FJAR is een politiek neutraal platform voor jongeren, waar zij mee kunnen denken over huidig en toekomstig beleid. Ik denk dat de FJAR de kloof tussen jongeren en de politiek verkleint."
 
Democratie kan alleen blijven bestaan als mensen uit alle lagen van de bevolking meedenken, stemmen, meedoen. Hoe doe je dat dan? Draag je uit voor wie je stemt? Hoe word je politiek actief? Wat houdt het in? Hoe kan je beleid en besluitvorming beïnvloeden? Allemaal vragen die bij jongeren leven. “De FJAR zorgt ervoor dat jongeren al vóór ze mogen stemmen, toch hun stem kunnen laten horen. En het borgt dat het een plek krijgt in het besluitvormingsproces door hen te laten presenteren tijdens een Steatemerk”, aldus de initiatiefneemster Wendy Zuidema-Haans.
 
Naast het CDA waren VVD, PvdA, D66,CU en PvdD enthousiast om te komen tot een FJAR. Samen zijn deze partijen tot dit initiatiefvoorstel gekomen, dat nu bij Gedeputeerde Staten ligt. De verwachting is dat het voorstel in mei in de Provinciale Statenvergadering behandeld wordt. En de FJAR kort daarna geïnstalleerd kan worden. Aanstaande woensdag 22 maart wordt het initiatiefvoorstel aan het Presidium aangeboden. 
 
Meer informatie:
Wendy Zuidema-Haans, Statenlid CDA Statenfractie Fryslân, 06 108 137 21, w.zuidema@fryslan.frl.