Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
19 april 2006

Meer geld voor de Friese sport en sporttalenten

Tijdens de Provinciale Statenvergadering op 19 april is besloten om in 2007 € 45.000,- voor Sport Fryslân beschikbaar te stellen. Daarnaast krijgt TSNN in 2006 € 25.000,- voor de deskundige begeleiding van sporttalenten in Fryslân. Beide moties, die mede door het CDA waren ingediend, kregen brede steun van Provinciale Staten.

Sport is belangrijk voor de mensen in Fryslân, onder andere voor de gezondheid. Om de ambitie en de taken die in de Sportnotitie 'Fryslân Beweegt' staan goed te kunnen uitvoeren, vind het CDA belangrijk dat Sport Fryslân extra geld van de provincie krijgt. In 2007 zal opnieuw worden bekeken of de ambities uit de sportnotitie goed kunnen worden uitgevoerd met de beschikbaar gestelde subsidie.
 

Daarnaast vind het CDA het belangrijk dat ook talentvolle Friese sporters deskundige begeleiding krijgen. In de sportnotitie staat aangegeven dat de provincie geen topsport financiert, maar de provincie kan wél een faciliterende en stimulerende rol spelen op het gebied van talentontwikkeling en de toegeleiding naar de topsport. De motie om TSNN daarvoor jaarlijks € 25.000,- beschikbaar te stellen werd statenbreed aangenomen.
 

Meer informatie:

Jeanet Dijkema-Reinders, woordvoerder, T. 058-2660168

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *