Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
10 april 2017

CDA Vrouwen Fryslân vieren 100 jaar Vrouwenkiesrecht

We zijn het jaar 2017. Een gedenkwaardig jaar waarin we vieren dat in 1917, 100 jaar geleden, het vrouwenkiesrecht werd ingesteld. Dit feit hebben we met ruim 40 vrouwen gevierd tijdens een feestelijke  bijeenkomst in de Oranjerie te Joure. Na het lezen van het ‘Loflied van Salomo op de sterke vrouw’ opent voorzitter Sjoerdtje Kok de bijeenkomst. Zij geeft het woord aan mevrouw Irene Bakker, die ons meeneemt in de geschiedenis.Er ging een lange strijd aan vooraf om het kiesrecht te verkrijgen. Vooral vrouwenorganisaties hebben zich daarvoor ingezet. In 1918 was Suze Groeneweg  de eerste vrouw in de Tweede Kamer. Er is  gestreden voor de gelijkstelling van mannen en vrouwen. Voor inkomens ongelijkheid  en voor huwelijksrecht. Zonder de man mochten immers geen besluiten genomen worden. Alles was zijn eigendom. Pas in 1957 werd de handelingsonbekwaamheid van vrouwen opgeheven. Er werd gepleit voor meer en betere opleidingen voor vrouwen. Het  buitenshuis werken van gehuwde vrouwen tot 1955 verboden, werd opgeheven. Tot 1979 was de man het hoofd van de familie.Wat mogen wij die vrouwen dankbaar zijn die gestreden hebben voor vrouwenrechten. Daardoor hebben veel capabele vrouwen in de loop der tijden hun aandeel geleverd aan het welzijn van ons land. Laten wij meer gebruik maken van die mogelijkheden. Neem plaats in besturen en politieke functies. Er zijn nog steeds te weinig vrouwen die daar aan deel nemen. Aldus mevrouw Bakker.

Mevrouw Josine Westerbeek,  voorzitter van het landelijk CDA Vrouwenberaad, vertelt over haar doelstelling. Het stimuleren en activeren van vrouwen om deel te nemen aan de politiek. Dit aantal, ongeveer 40 procent, is nog steeds te laag. Er is veel bereikt maar er moet nog meer gebeuren. Er  worden cursussen en bijeenkomsten georganiseerd om vrouwen enthousiast te maken. Daarnaast  is regelmatig overleg met Kamer leden om invloed uit te oefenen op het beleid en wensen kenbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan goede voorzieningen  voor mantelzorgers en het onderwijs voor vrouwen. Ook Josine deed de oproep om deel te nemen aan politieke en bestuurlijke functies.Esther Hanemaaijer deed verslag van haar bevindingen tijdens de selectie procedure om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Esther kreeg een verzoek van Sander de  Rouwe om te solliciteren. Daarop volgde een gesprek met Bert Kuiper, Joop Atsma en Sander. Zij adviseerden om een sollicitatiebrief te sturen naar den Haag. Dit had tot gevolg dat er een uitnodiging kwam om naar den Haag af te reizen voor overleg. Half september 2016 kwam het bericht dat ze op plek 31 geplaatst was. Een onverkiesbare plaats, alleen het behalen van 17.000 voorkeurstemmen kon haar redden. Esther kreeg er 8009, een hele prestatie. Dit nadat er een intensieve campagne gevoerd werd met Harry van de Molen en het campagneteam. En dan komt het bericht dat ze niet geplaatst is. De campagne is ten einde, het werk is gedaan. Het waren heftige dagen. Je valt dan in een groot gat, zegt Esther.

Zoveel voorkeursstemmen zijn aanleiding om bij de volgende verkiezingen een zetel te kunnen veroveren. Het CDA Vrouwenberaad zal haar hier in steunen.

Rond 18.00 uur werd deze gezellige bijeenkomst, waarin veel vriendschapsbanden werden aangehaald en afspraken gemaakt, door de voorzitter beëindigd.

Sjoerdtje Kok
voorzitter CDAV Fryslân