Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
14 april 2017

Caféhouder blijft brugwachter, neemt brugbediening Provincie over

Na een geslaagde proef mag de caféhouder in Baard ook in het nieuwe vaarseizoen de brug bedienen. De provincie Fryslân geeft zo invulling aan de ambitie om taken door bewoners over te laten nemen. Omdat zij het beter, goedkoper of slimmer kunnen doen dan de provincie.

In 2016 daagde caféhouder Prins de provincie uit om de brugbediening van de provinciale brug in Baard over te nemen. Bij wijze van experiment is de brugbediening gedurende drie maanden overgedragen aan de caféhouder. de provincie kijkt terug op een geslaagd experiment met Right to challenge.

Right to challenge staat voor ‘het Recht om Uit te dagen’. De kern daarvan is dat een groep bewoners taken van overheden kunnen overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan. Bewoners krijgen hiervoor de middelen en verantwoordelijkheid. De provincie Fryslân is de eerste provincie die right to challenge toepast. Gemeenten experimenteren er al mee.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: “We geloven in de eigen kracht van mensen en willen het gevoel van eigenaarschap vergroten. Soms is de overheid helemaal niet nodig. Als inwoners aantonen dat zij ons werk beter kunnen doen, besteden we het graag aan hen uit.”

De provincie Fryslân gaat het Recht om uit te dagen uitbreiden. Provinciale Staten behandelen de beleidsbrief waarin dit is vastgelegd voor de zomer. Naast het instellen van een beoordelingsgroep, gaan er meerdere experimenten plaatsvinden op het gebied van natuur en openbaar vervoer.

Bron: website provincie Fryslân.