Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
19 april 2017

Meertalige aankondiging van geboorte OBE

OBE is de definitieve naam voor de Taalekspo op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden. Bouwbedrijf Lont wordt verantwoordelijk voor de bouw van het taalbelevingscentrum. Gedeputeerde Sietske Poepjes maakte dit vandaag bekend in de Oldehove, tijdens een meertalige aftrap van Lân fan taal.

Tijdens de bijeenkomst werd als ‘startrede’ van Lân fan taal een speciaal door Maarten van der Graaff geschreven gedicht voorgedragen. Van der Graaff nam zelf de Nederlandse versie ter hand, de 8-jarige Iwan Hut (zoon van dichter Arjan Hut) droeg het gedicht in het Fries voor.

Interactief bezoekerscentrum
De naam OBE verwijst naar de bekendste dichter van Fryslân, Obe Postma. Het gebouw, een ontwerp van Powerhouse Company, zal gerealiseerd worden door Bouwbedrijf Lont uit Sint Annaparochie. Vanaf mei starten de werkzaamheden op locatie en eind 2017 vinden er de eerste activiteiten plaats. OBE bevat in 2018 niet alleen een interactief bezoekerscentrum, maar ook een kunstinstallatie van Tim Etchells. De buitenkant bevat een permanente tribune voor tijdens festivals en evenementen. Het gebouw blijft na 2018 in gebruik als taalbelevingscentrum.

“Wy steane oan it begjin fan in unyk taalfeest”, licht gedeputeerde Sietske Poepjes toe. “It jier 2018 is net folslein sûnder de meartaligens dy’t ús sa bysûnder makket. Taal yn al syn fasetten wurdt útljochte, foar bern oant de âlderein en foar wittenskippers oant de rekreänt. Lân fan Taal is der foar elkenien, ek nei 2018”.

Siart Smit, programmadirecteur Lân fan taal: “Wy woenen by dizze oankundiging fan it begjin fan de bou fan Lân fan taal daliks dúdlik meitsje dat taal om it belibjen giet. Dêrom in mearfâld oan talen yn byld, lûd en live. Yn de oanrin nei 2018 sille wy hieltiten faker sichtber wêze as Lân fan taal en nûgje mei klam elkenien út om mei te dwaan”.

Lân fan taal
Lân fan taal maakt deel uit van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 en wordt aangevoerd door de provincie zelf. Het programma viert de taal in al haar facetten. Bij alle activiteiten, voorstellingen, exposities en installaties staat meertaligheid voorop, met het Fries als paradepaardje. Lân fan taal is een samenwerking van Afûk, Explore the North, Fryske Akademy, gemeente Leeuwarden, Historisch Centrum Leeuwarden, Neushoorn, Omrop Fryslân, provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, Tresoar en Tryater.

Meer informatie is te vinden op de website van Lân fan taal: www.lanfantaal.frl.

Bron: website provincie Fryslân.