Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
8 mei 2017

Humans of (CDA) Fryslân - Karst Breeuwsma

Door middel van foto's en quotes laten wij graag iets zien van de mensen van (CDA) Fryslân. De veelzijdigheid van alle verschillende mensen in onze mooie provincie is heel groot. Iedereen heeft een eigen verhaal. Van al deze mensen en verhalen willen wij graag wat laten zien. Deze week: de eerste humans of (CDA) Fryslân. Karst Breeuwsma, Melkveehouder in Aldeboarn (op de foto samen met zijn vrouw Daniëlle).

"Gras heeft niet meer de kwaliteit van vroeger. We moeten als boeren goed voor de bodem zorgen, zodat het bodemleven optimaal kan functioneren. In combinatie met ruige stalmest en een klein deel kunstmest zorgt dit over een lengte van jaren weer voor een hoge kwaliteit gras, met de juiste nutriënten. Gezond bodemleven geeft gezonde dieren en daardoor gezonde zuivel. In combinatie met de weidevogels geeft een gezonde bodem ons een goede toekomst. We moeten als rentmeesters de grond goed verzorgen, voor de volgende generaties.”