Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
5 mei 2017

Statenvragen over Europees Globaliseringsfonds beantwoord

In februari stelde CDA Statenlid Wim Eilering schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten over het Europees Globaliseringsfonds. Aanleiding was een artikel in het Friesch Dagblad waarin werd vermeld dat De provincies Drenthe en Overijssel vanuit het Europees Globaliseringsfonds ruim 1,8 miljoen euro van het fonds hadden ontvangen voor scholing en begeleiding naar nieuw werk van ontslagen winkelmedewerkers. De provincie Fryslân had, in tegenstelling tot de buurtprovincies, geen gebruik gemaakt van dit fonds.

Het CDA wilde graag weten of het klopte dat de provincie Fryslân niet op de hoogte was van het Globaliseringsfonds. Daarnaast werd GS gevraagd of het denkbaar was dat er nog andere Europese fondsen die ongebruikt zijn of niet bekend zijn bij de provincie en of er sprake is van gestructureerd overleg met andere noordelijke provincies voor het aanboren van (Europese) subsidiegelden ter versterking van de economie/arbeidsmarkt.

Inmiddels heeft Gedeputeerde Staten een brief gestuurd met daarin antwoorden op de vragen van de Statenfractie. Het Friesch Dagblad van donderdag 4 mei 2017 bericht hierover op de voorpagina. GS zegt in de brief wél op de hoogte te zijn geweest van de subsidiepot van in totaal 150 miljoen euro. ‘Om voor het globaliseringfonds in aanmerking te komen, moeten er meer dan vijfhonderd geregistreerde medewerkers bij een bedrijf of in een branche ontslag krijgen in een tijdsbestek van negen maanden’, schrijven GS in de antwoordbrief. ‘Verder moet de aanvraag betrekking hebben op één regio of twee aanpalende regio’s. Op basis van de gegevens van UWV kende Fryslân van alle noordelijke en oostelijke provincies het laagste aantal werklozen in de branche groothandel’.

Het college geeft verder aan goed inzicht te hebben in Europese subsidieregelingen, maar er meestal niet voor in aanmerking te komen. Er wordt structureel overleg gevoerd met de andere noordelijke provincies over het aanboren van subsidiegelden ter versterking van de economie/arbeidsmarkt.

Wim Eilering: ‘Het is goed om te horen dat het provinciebestuur op de hoogte is van beschikbare Europese subsidiegelden en dat er structureel overleg is met de andere noordelijke provincies. Toch heb ik het onderwerp ingebracht in de Statenwerkgroep Europa om de ambities zo mogelijk nog verder op te schroeven.’