Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
9 mei 2017

CDA tevreden met bijdrage voor Zwembad De Welle in kadernota

Leefbaarheid is een belangrijk thema voor de CDA Statenfractie. Uiteraard heeft leefbaarheid ook met voorzieningen te maken. Daarom heeft het CDA zich sterk gemaakt om in deze kadernota een extra impuls aan leefbare voorzieningen te geven, door middel van een bijdrage aan nieuwbouw van zwembad De Welle in Drachten. De Welle is het enige 50 meter zwembad in het Noorden en heeft een belangrijke regionale functie, zowel voor de breedtesport als de topsport. Zonder het zwembad zouden belangrijke voorzieningen als zwemlessen, leerling zwemmen, zwemverenigingen en recreatie in de Noordelijke regio verloren gaan.

Wanneer er niet over wordt gegaan tot nieuwbouw is het de vraag hoelang het bestaande zwembad nog open kan blijven. De CDA Statenfractie is daarom tevreden met het feit dat Gedeputeerde Staten in de kadernota stellen 4 miljoen euro te willen bijdragen. De totale kosten van het project zijn 20 miljoen euro. Daarvan wordt vooralsnog 10 miljoen euro door de gemeenten bijgedragen en uit de Investeringsagenda Drachten-Heerenveen 5 miljoen euro. In de kadernota doen GS ook het verzoek aan de partners om binnen hun eigen middelen dan wel de investeringsagenda het resterende miljoen te vinden.