Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
9 mei 2017

Voorstel Kadernota: Transitiefonds Leefbare fysieke omgeving

Vandaag is de kadernota gepresenteerd. Het CDA heeft, samen met 50plus en het CDA een voorstel gedaan voor leefbaarheid in Fryslân. Met dit voorstel willen we bijdragen aan de leefbaarheid van zowel het Friese platteland als de Friese steden. En dat zoveel mogelijk door zaken in samenhang aan te pakken: niet alleen woningen, maar ook het vastgoed daaromheen. En altijd als ondersteuner van de kernpartijen op dit terrein. Door het saneren van ‘rotte kiezen’: woningen of vastgoed helpen verwijderen als ze bijdragen tot verloedering van hun omgeving. Door gemeenten te helpen in hun keuzes over waar maatschappelijke voorzieningen nog haalbaar zijn of bij bundeling voorzieningen.

Door woningen èn bouwtechnisch bij de tijd te helpen brengen èn levensloopbestendig
èn kruispunten van digitale voorzieningen. En dat alles vooral door samen met woningcorporaties en zorgaanbieders die woningen zo slim mogelijk te maken: door gebruik van moderne technologieën, zoals domotica, beeldzorg, sensor-alarmering en.

Dit transitiefonds zal dienen als aanjaagfonds om de eerste stappen gezamenlijk met de diverse
stakeholders te verkennen. Wat we willen met dit voorstel is op velerlei terrein productieve duwtjes te geven. Door partijen bijeen te brengen, door samen met partijen te (laten) onderzoeken wat kansrijke vormen zijn om leefbaarheid te vergroten, door vernieuwing en pilots te financieren en de verspreiding van de daarmee opgedane kennis. Daarmee willen we gemeenten en woningcorporaties, zorgpartijen, aannemers, makelaars, banken, voorlopers in technologie maar zeker ook particulieren, de grootste groep woningbezitters in Fryslân, ondersteunen en inspireren.

Naast dit voorstel, dat zich mede op woningen richt, kent deze kadernota nog een voorstel dat zich geheel op woningen richt: de Fryske deal, weergeven onder Duurzame dynamiek versterken. Waar mogelijk zullen we zo nauw mogelijke samenhang tussen beide voorstellen nastreven: als een woning middels de Fryske deal duurzaam wordt gemaakt, bekijken we de mogelijkheden deze meteen ook levensloopbestendig te maken en digitaal up to date. Er wordt € 3.000.000 beschikbaar gesteld.