Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
22 mei 2017

Humans of (CDA) Fryslân - Gjalt Benedictus

De veelzijdigheid van alle verschillende mensen in onze mooie provincie is heel groot. Iedereen heeft een eigen verhaal. Van al deze mensen en verhalen willen wij graag wat laten zien. Deze week:

Gjalt Benedictus, Voorzitter Enerzjy Koöperaasje Garyp en stichting de 'Griene Greide'
 

 
Het grootste door een plaatselijke coöperatie gebouwde zonnepark van Nederland ligt in het mooie Garyp en voorziet het hele dorp van duurzame en groene energie. Maar het gaat hier niet alleen over duurzaamheid: we hebben het namelijk over een prachtig initiatief vanuit de mienskip. Twee en een half jaar geleden bestond het plan om dit zonnepark te realiseren. Het is gebouwd op een voormalige grofvuillocatie en het hele dorp is betrokken (geweest) bij het proces. Een prachtig initiatief van onderop, waar het hele dorp trots op is!"