Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
24 mei 2017

Discussieavond Duurzame Landbouw - Dinsdag 6 juni om 20:00 uur in Warten

Op 21 juni behandelen Provinciale Staten Fryslân de beleidsbrief Duurzame Landbouw. In voorbereiding daarop hebben de CDA Statenfractie en de Werkgroep Landbouw een visie uitgewerkt.

(Duurzame) Landbouw is voor het CDA natuurlijk een belangrijk thema. Daarbij is voor ons ook de input van u als CDA lid van groot belang. Daarom organiseren de CDA Statenfractie en de Werkgroep Landbouw een Discussieavond Duurzame Landbouw op dinsdag 6 juni om 20:00 uur in Warten.

Datum: 06-06-2017
Tijd: Van 20.00 tot 22.00
Plaats: De Wartenster
Midsbuorren 7
9003 LB Warten

Dagvoorzitter: Johan Tjalsma (fractievoorzitter CDA Statenfractie)
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot uiterlijk 31 mei via een email naar: cda@fryslan.frl.
 

Programma

  • 20:00 uur: Ontvangst en opening door Johan Tjalsma met aandachtspunten uit de beleidsbrief Duurzame Landbouw
  • 20:15 uur: Toelichting door CDA Werkgroep Landbouw (Anne Schelhaas)
  • 20:30 uur: Visie van de CDA Statenfractie (Maaike Prins)
  • 20:45 uur: Discussie en werkgroepen
  • 21:30 uur: Terugkoppeling en conclusies