Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
12 juni 2017

Mondelinge vragen over N919

Statenlid Teus Dorrepaal van het CDA gaat tijdens de vergadering van de Provinciale Staten op 21 juni aanstaande vragen stellen over een geplande rotonde in de N919. Het gaat hierbij om het kruispunt Rijweg- Schottelenburgweg. De heer Dorrepaal wil GS vragen de geplande oplossing te herzien. Daarbij geeft hij aan dat, in tegenstelling tot alternatieven als een ovonde, de voorkeur van het CDA sterk uitgaat naar een fietstunnel. Hiermee worden zowel de veiligheid als de doorstroom bevorderd. De N919 is de verbindingsweg tussen de N381 en Haulerwijk/Veenhuizen.

Ten tijde van de planning van de N381 was naast veiligheid ook het terugdringen van sluipverkeer door de aanliggende dorpen de doelstelling. Voor de bedrijven, denk hierbij aan het Transportbedrijf van Boonstra met een  ca 110 vrachtwagens, is de  N919 van fors belang. Hoe groter de  onbelemmerde doorstroom op de N919 , hoe minder sluipverkeer in de dorpen. Een ander belangrijk punt hierin is het sluiten van de basisschool te Fochteloo. De schoolkinderen moeten nu over dit kruispunt naar de school in Oosterwolde fietsen. “Een fietstunnel zou met name voor hen een wenselijke oplossing zijn”, aldus Dorrepaal. De heer Dorrepaal heeft ter plekke kennisgenomen van de situatie met het plaatselijke CDA en Ooststellingwerfs Belang. Ook is er contact geweest met het bedrijfsleven in Haulerwijk.