Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
13 juni 2017

De boer op: CDA fractie praat met mienskip over duurzame landbouw

In de aanloop naar de behandeling van de beleidsbrief duurzame landbouw in Provinciale Staten Fryslân betrekt de CDA Statenfractie zoveel mogelijk de ‘mienskip’. Dit gebeurde onder andere op de drukbezochte discussieavond van dinsdag 6 juni.

De fractie is ook zelf de boer op gegaan om op locatie met Friese boeren te praten over duurzame landbouw en de prioriteiten van de sector. Zo nam de Statenfractie vorige week een kijkje bij de innovatieve koeientuin (in aanbouw) van Anke Edens en haar vader Symen Tamminga in Leeuwarden.

Als deze koeientuin klaar is kunnen koeien er gebruik maken van veel ruimte, natuurlijk groen en een innovatieve weidevloer. De kunststofvloer in de koeientuin is comfortabel voor de koe omdat hij lijkt op een echt weiland, maar belangrijker nog is dat de vloer de meststromen scheidt en zo zorgt voor een lagere ammoniakemissie.

Deze week gingen Maaike Prins en Anne Schelhaas op bezoek bij Wilco de Jong, voorzitter van het agrarisch collectief ELAN in Zuidoost Friesland. ELAN staat voor economisch en ecologisch, landschap, agrarisch en natuur. Het collectief streeft naar agrarische bedrijven waar agrariërs in harmonie met hun omgeving duurzaam en economisch rendabel kunnen werken.

Aan de koffietafel van Wilco de Jong werd er gesproken over grondgebondenheid, agrarisch natuurbeheer, het begrip natuurinclusieve landbouw, weidevogelbeheer, en de rol van overheid en markt in de ontwikkeling naar een duurzame landbouw.

Morgen is het tijd voor Statenlid Maaike Prins om in de Provinciale Staten verder te praten over het onderwerp duurzame landbouw tijdens een commissievergadering. Volgende week woensdag (21 juni) wordt een besluit genomen over de Beleidsbrief Duurzame Landbouw tijdens de Statenvergadering.