Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
14 juni 2017

Feestelijke opening kruispunt Hilaard

Letter voor letter onthulden de kinderen van basisschool de Reinbôge woensdag 14 juni de naam van de nieuwe tunnel bij Hilaard: De Prommegong. Gedeputeerde Sietske Poepjes en burgemeester Johanneke Liemburg waren aanwezig om het vernieuwde kruispunt officieel te openen. “Mei de komst fan de tunnel hoecht it ferkear net mear de drokke provinsjale dyk oer te stekken”, vertelt gedeputeerde Sietske Poepjes. “Dêrtroch is de dyk fan Boalsert nei Ljouwert wer wat feiliger wurden.”

De Prommegong
De gemeente Littenseradiel en de provincie Fryslân daagden inwoners van Hilaard uit een naam te verzinnen voor de nieuwe tunnel. Een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente en de provincie, kozen uit bijna 40 inzendingen de naam ‘de Prommegong’ als winaar. Inwoners van Hilaard worden ook wel ‘Prommen’ genoemd.

Aanpak N359
De provincie Fryslân werkt aan de weg tussen Bolsward en Leeuwarden (N359) om de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van Zuidwest-Fryslân te verbeteren. Op de N359 mag het verkeer 100 kilometer per uur rijden. De weg op- of afrijden, of oversteken, kan daardoor soms zorgen voor onveilige situaties. Eerder kwam daarom bij kruispunt Húns-Leons een fietstunnel. Ook kruispunt Winsum ging flink op de schop. Inmiddels werkt de provincie ook aan de plannen voor de kruispunten Bolsward Noord, Burgwerd en Wommels Noord. Kijk voor meer informatie op www.fryslan.frl/bolswardleeuwarden.

Bron: website provincie Fryslân.