Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
21 juni 2017

Legacy LF2018 doorslaggevend voor CDA

“Hoe geven wij Fryslân door?” is één van de centrale vragen die de CDA Statenfractie zich regelmatig stelt. “De legacy van LF2018 is iets wat wij ons dan ook continue voor ogen houden”, aldus fractievoorzitter Johan Tjalsma. “Dit grootse jaar wordt een gamechanger voor Fryslân, daar ben ik van overtuigd.”

Culturele Hoofdstad moet ook na 2018 iets opleveren. “Door nu te investeren stellen we het rendement in de toekomst veilig”, zegt Tjalsma. “We kunnen het ons niet permitteren om dit feest in gevaar te brengen. We willen volgend jaar op de kaart staan, nationaal en internationaal.”
 
Ljouwert trekt al veel toeristen voor evenementen en tentoonstellingen. In aanloop naar 2018 hebben al een paar zeer succesvolle projecten plaatsgevonden, zoals Alma Tadema en The Passion. “De stad komt in een flow, wordt hierdoor op de kaart gezet. Dat is voor Leeuwarden en Fryslân ook van groot economisch belang. Daarom stemt het CDA vandaag in met een verhoging van het budget van 2,25 miljoen”, aldus Tjalsma. “Ik ben blij dat het college heeft ingegrepen in de uitvoering van LF2018. Alhoewel dit inhoudelijk wel een bijzondere ingreep was. In het begin was twijfelachtig of het college in dit kader een rol had, maar gelukkig heeft het college deze rol wel gepakt.”
 
Wel vraagt het CDA nog naar aanvullingen op de sponsorinkomsten. Deze blijven namelijk nog altijd achter. “We zien hier graag extra inspanningen op vanuit de organisatie. Het programma wordt binnenkort bekend gemaakt en dat geeft nieuwe mogelijkheden op dit gebied”, aldus Tjalsma. “Maar de legacy van LF2018 is voor het CDA de belangrijkste drijfveer om nu te zeggen: the show must go on.”

Meer informatie:
Johan Tjalsma, Fractievoorzitter CDA Statenfractie Fryslân, 06 1454 9224, j.tjalsma@fryslan.frl