Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
21 juni 2017

Stap naar circulaire economie moet samen met de mienskip

Het CDA is blij met de oproep die onlangs in Den Haag is gedaan om van Fryslân een proeftuin op het gebied van circulaire economie te maken. Dit heeft John Vernooij, directeur Omrin, onlangs bepleit in de Tweede Kamer. Statenlid Jose Vroonland: “Er gebeurt al heel veel in Fryslân op circulair gebied. Het CDA juicht het daarom toe dat de Provincie haar rol actief oppakt, als aanjager, als launching customer, als samenbrenger. Het is niet mogelijk om regie te nemen op innovatief vermogen vanuit de mienskip. Dat moet je op laten borrelen en daarna verder dragen”.
 
Het thema circulaire economie past vanuit de CDA-visie op rentmeesterschap bij uitstek in haar gedachtegoed. Vroonland: “De rol die de provincie Fryslân hierbij kan vervullen is om mee te denken, te faciliteren en innovatie te stimuleren. Dus niet van bovenaf opleggen en van bovenaf sturen, maar met het bedrijfsleven, de gemeenten, instellingen, het onderwijs ondersteunen en stimuleren. Samen met de mienskip. Motivatie creëren om te veranderen”. Vroonland ziet graag dat er regionale afspraken gemaakt worden over dit onderwerp met het Wetterskip en gemeenten.

Een circulaire samenleving is een samenleving waarin we bewust omgaan met onze grondstoffen. We willen steeds minder afval produceren en we willen definitief afscheid nemen van onze wegwerpmaatschappij. José Vroonland: “Maar het is nog een enorme opgave om deze doelen te behalen”. De overgang van een lineaire economie naar een circulaire economie is net als bij energie, een transitie, een fundamentele verandering in de maatschappij, die vraagt om een kanteling in denken. Het vraagt om een andere wijze van organisatie, financiering, van onderzoek, maar ook een andere wet- en regelgeving.  Omdat hier al vele ontwikkelingen gaande zijn op het gebied van circulaire economie ziet het CDA Friesland als zeer geschikte landelijke proeftuin op dit gebied.
 
Het CDA vindt het van belang dat ook gemeenten en Wetterskip betrokken worden bij de ontwikkeling naar een circulaire economie. Daarom verzoekt Statenlid Vroonland  het College van Gedeputeerde Staten met een motie om actief in gesprek te gaan met de Friese gemeenten en met het Wetterskip om ook hun rol op te pakken ten aanzien van circulaire economie en samen te komen tot regionale afspraken.
 

Meer informatie

José Vroonland, Statenlid CDA Fryslân, 06 1145 1713 , j.vroonland@fryslan.frl