Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
21 juni 2017

CDA vindt veiligheid en mienskip belangrijk bij besluit Skieding

Het CDA ziet graag dat de aanpak van de Skieding zich veel meer richt op verkeersveiligheid en wat minder op infrastructurele aanpassingen en investeringen. “Bovendien”, zegt statenlid Wendy Zuidema-Haans, “hebben omwonenden in het voortraject veel te weinig inspraak gehad. Verkeersveiligheid, leefbaarheid en toekomstbestendigheid moeten uitgangspunten van gesprek zijn”. Het CDA vindt handhaving en voorlichting van essentieel belang.

Daarom dient Zuidema-Haans vandaag een amendement en een motie in om hier aandacht voor te vragen. Momenteel is er geen goede ongevallenregistratie op de Skieding. Toen dat nog wel zo was,  waren er veel meer ongevallen in vergelijking met dezelfde soort wegen in onze provincie. De ongevallenregistratie is nu niet betrouwbaar genoeg om effecten van ingrijpen in de weginrichting te meten en te monitoren. De effectiviteit van de aanpak van de weginrichting zou verhoogd moeten worden door handhaving en voorlichting”.
Daarom verzoekt Zuidema-Haans het college om zelf extra maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid te meten en te monitoren en daarover te rapporteren in het jaarlijkse monitoringshoofdstuk van Uitvoeringsprogramma Verkeer & Vervoer. Ook verzoekt Zuidema-Haans om bij politie en justitie in het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) aan te dringen op extra handhavingsactiviteiten op de Skieding en onderliggend wegennet. Ter voorkoming van te hard rijden en ongewenst inhaalgedrag op de hoofdrijbaan en op sluiproutes. “In het jaarprogramma van het ROF zou ik graag een expliciete verkeersveiligheidscampagne voor deze regio opnemen”, aldus Zuidema-Haans. “Landbouwverkeer moet zoveel mogelijk van de hoofdbaan”.
“Wat betreft de mienskip zou ik alsnog een gedegen ronde willen waarin alle mogelijkheden worden opgehaald. Aanwonenden moeten allemaal individueel aan kunnen geven wat de mogelijkheden zijn voor verkeersveiligheidsverhogende maatregelen. Én er zou duidelijk moeten worden wat de bijdrage uit de regio kan zijn. Kan er werk met werk gemaakt worden, bijvoorbeeld door ontsluiting van het industrieterrein Lauwerskwartier. De maatregelen die nu worden genomen zouden geen belemmering moeten vormen voor alternatieve oplossingen die uit dit inspraaktraject komen”.