Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
28 juni 2017

Bushalte Garyp Waldwei verdient betere busbediening

De dorpen Garijp, Oudega, Earnewoude en Warten maken alle vier gebruik van de bushalte in Garyp. De bushalte is voor deze dorpen de enige ontsluiting met het OV naar andere dorpen en steden. Een belangrijke busverbinding dus voor dit gebied, wat last heeft van krimp. “Voor deze vier dorpen zou een busverbinding van 6 keer per uur gewenst zijn”, aldus Wolter van der Maten, gymnasiumstudent te Leeuwarden. CDA-Statenlid Wendy Zuidema-Haans wil zich samen met PvdA-statenlid Wanda Ottens wel hardmaken voor Garyp en omgeving.

Op donderdag 2 maart jl. heeft er er een gesprek plaatsgevonden tussen gymnasium scholier Wolter van der Maten uit Garyp, de ambtelijke dienst, Arriva, diverse Plaatselijk Belangen en de gemeentes Tytsjerksteradiel en Smallingerland. Statenlid Wendy Zuidema-Haans was hier op verzoek van Wolter bij aanwezig. Het gesprek vond plaats naar aanleiding van de petitie die Wolter had opgesteld en die bijna 700 mede ondertekenaars kende. Er werden afspraken gemaakt voor de verbetering van Busbediening halte Garyp aan de Waldwei. Er zouden onder andere versterkingsritten worden ingezet (extra bussen op bepaalde tijden). En er zou worden gekeken naar welke dienstregelingswijziging noodzakelijk zou zijn. Afgesproken is toen ook om in juni 2017 een vervolggesprek te plannen om te zien hoe de verschillende maatregelen uit zouden pakken.
Wanda Ottens: “Met de PvdA hebben we hier in het voorjaar nog schriftelijke vragen over gesteld”.
 
Op de bushalte Garyp zijn inmiddels wel versterkingsritten (inzet extra bussen) geweest. Wat het effect geweest is zou tijdens de evaluatie besproken worden. Zuidema-Haans: “Vanuit Plaatselijk Belangen heb ik gehoord dat er minder volle bussen waren en de ergernis weg was dat er legere bussen voorbij reden. Er zou een dienstregelingwijziging komen om andere verbeteringen door te voeren. Noch de plaatselijk belangen noch Wolter is daarover actief geïnformeerd”.
CDA en PvdA hebben derhalve besloten hier vragen over te stellen aan de gedeputeerde tijdens de vergadering van de Provinciale Staten vandaag. Wendy Zuidema-Haans: “Wij willen graag weten van de gedeputeerde of er een dienstregelingswijziging geweest voor halte Drachtsterweg waarbij afgeweken wordt van de aanbestedingseisen. En of er daardoor ruimte ontstaat voor extra halteren bij halte Garyp. Het lijkt nu alsof er wijzigingen doorgevoerd zijn die afwijken van de aanbestedingseisen. En dat men met andere keuzes meer aan de wens van de streek tegemoet zou kunnen komen”.