Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
30 juni 2017

Groen licht voor rondweg Warns

Om de komst van de rondweg Warns mogelijk te maken, draagt de provincie Fryslân €1 miljoen euro bij. Daar stemden Provinciale Staten woensdag mee in. De rondweg moet onder andere voor een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid van het gebied rondom Stavoren zorgen.

“Na de rondweg Hemelum maken we met deze rondweg een einde aan de onveilige situatie met het verkeer in de dorpen”, licht gedeputeerde Sietske Poepjes toe. Het zware verkeer rijdt al niet meer door Hemelum en hoeft straks ook niet meer door Warns te rijden. Wij zien het als een provinciale verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan deze gemeentelijke weg, voor een veiliger, beter bereikbaar en leefbaar gebied.”

Het is de bedoeling is dat de rondweg boven Warns langs loopt, van de Himmelerdyk naar het kruispunt van de Buorren met de Middelweg. Gemeente Súdwest Fryslân legt de weg aan en verwacht dat deze in 2022 klaar is. De kosten van het totale project bedragen €2,2 miljoen euro.

Informatiebijeenkomst
Na de zomervakantie organiseert gemeente Súdwest Fryslân een informatiebijeenkomst voor bewoners en andere belanghebbenden. Het doel van deze bijeenkomst is onder andere informatie vanuit de omgeving verzamelen om de aanleg van de rondweg mogelijk te kunnen maken.

Bron: website provincie Fryslân.