Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
7 juli 2017

Eerste bijeenkomst FJAR geslaagd!

Gisteravond, 6 juli, was de eerste bijeenkomst met de FJAR (Friese jeugdadviesraad) leden. Op initiatief van het CDA is dit voorstel in Provinciale Staten ingebracht en uiteindelijk aangenomen. We zijn super blij om te mogen beginnen met zo'n prachtig initiatief.

Gister stond er kennismaken, het bespreken van de werkwijze en het alvast nadenken over onderwerpen op de planning. Wendy Zuidema-Haans vertelde over hoe PS nou eigenlijk werkt, Gerben Huisman vertelde iets over de griffie en daarna konden we los.

We begonnen met het samenstellen van een top 3 onderwerpen die de FJAR leden interessant lijken om over te adviseren. Dit deden we op basis van de PS planningslijst van dit najaar. Vervolgens gingen we in groepjes een onderwerp uitwerken. Het was de bedoeling om na te denken over de inhoud, maar ook over het proces: wat heb je eigenlijk allemaal nodig om een goed advies uit te kunnen brengen? Bij elk groepje was een Statenlid aanwezig om de jongeren op weg te helpen en om de vragen te beantwoorden. Rinie van der Zanden (PvdD) en Ynze de Boer (CU), hartelijk dank voor jullie bijdrage!

Er kwamen al leuke ideeën op tafel en wij hebben er het volste vertrouwen in dat dit clubje enthousiaste jongeren PS gaat adviseren.

Komende woensdag, 12 juli, worden de FJAR leden geïnstalleerd tijdens de PS vergadering. Daarna zijn zij ook welkom bij de afsluitende barbecue met alle Statenleden, Gedeputeerde Staten, de griffie en alle fractiemedewerkers.