Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
24 juli 2017

CDA: zijn Centrale As en Haak om Leeuwarden wel goed aangesloten op het bestaande wegennet?

De laatste jaren is hard gewerkt aan de verbetering van de weginfrastructuur binnen de provincie Fryslân. Het is de CDA fractie opgevallen dat er bij de afritten Garyp (Centrale As) en Marsum (Haak om Leeuwarden, N31) regelmatig opstoppingen ontstaan. Statenlid Wendy Zuidema-Haans: “Doordeweeks tijdens de avondspits zijn ze er regelmatig. Bij de Haak komen een aantal wegen net voor Marsum bij elkaar en is er meteen een afrit. Door de file op de afrit ontstaan gevaarlijke situaties die makkelijk kunnen leiden tot kop-staart botsingen. In de zomerperiode wordt het minder. Als straks alles weer op volle sterkte is, willen we dat er een oplossing van dit veiligheidsprobleem in zicht is. Tijd dus voor vragen aan Gedeputeerde Staten”.

Opvallend is dat aan het einde van deze afritten rotondes zijn. Zuidema: “Wij willen graag van GS horen of bekend is wat de oorzaak is van de opstoppingen. En of er al ongevallen zijn geweest. Als dagelijkse gebruikers zijn CDA Statenfractie (Marsum) en CDA gemeentelijk fractie Tytsjerksteradiel (Garyp) regelmatig getuige van bijna-ongevallen. Bestuurders die op het laatste moment uitwijken en doorgaan op de hoofdrijbaan. Of bestuurders met meer haast, die een gaatje zien en er nog snel tussen willen. Wij vragen ons af welke maatregelen al worden genomen”.

Tijdens een presentatie van Ben Boersma van projectbureau de Centrale As is gezegd dat de situatie bekend is bij het projectbureau, dat er tekeningen zijn gemaakt en dat er overleg is geweest met het ministerie. De CDA fractie van de gemeente Tytsjerksteradiel is benieuwd hoe die oplossingen er dan uit zullen zien en heeft het gemeentebestuur gevraagd om dit knelpunt op te lossen, samen met provincie en rijk. “Wordt een nieuwe aansluiting van de Centrale As op de Wâldwei nog overwogen? Dit zijn allemaal zaken die vragen om een oplossing”, aldus Zuidema-Haans. “En ook het knelpunt op de N383 Van Berlikum naar Marsum voor de rotonde Marsum moet opgelost worden. Niet alleen voor de veiligheid, zeker voor de doorstroming.”