Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
20 juli 2017

Groot onderhoud N357 en ovonde bij Stiens klaar

Een nieuwe asfaltlaag, betere aansluitingen met de zijwegen en als kers op de taart een nieuwe ovonde bij de Menno van Coehoornwei. Het werk aan de N357 tussen Leeuwarden en Stiens zit erop. Woensdagmiddag opende gedeputeerde Sietske Poepjes de ovonde, samen met Jantje Maaike Stiemsma en haar drie kinderen. Zij zijn voor dit project ambassadeur in het kader van Veilige Wegen in Fryslân. Stiemsma is blij met de extra veiligheid op de weg, vooral als haar kinderen straks actief aan het verkeer gaan deelnemen.

Oud en nieuw
Stiemsma en haar kinderen onthulden de nieuwe situatie door een levensgrote foto van henzelf voor de oude situatie door te breken. In april werden ze op de foto gezet bij de Menno van Coehoornwei, de weg vanaf de N357 richting Britsum. Toen stonden op de hoofdrijbaan en de fietssnelweg nog stoplichten. Woensdag werd een nieuwe foto gemaakt, nu met de hagelnieuwe ovonde op de achtergrond. “De ovonde zorgt voor een betere doorstroming en meer veiligheid. Oók voor fietsers, want die hebben nu altijd voorrang”, lichtte gedeputeerde Poepjes de keuze van de provincie Fryslân toe.

Facebook
Aannemer KWS Infra begon in april met de werkzaamheden aan de drukke weg van Leeuwarden naar Stiens. Deze verliepen snel en zonder verkeerstechnische problemen. Gebruikers en omwonenden van de weg konden het werk volgen via een Facebook-pagina, die werd beheerd door de provincie. Veel mensen deden dat. De pagina kende ruim duizend vaste volgers en enkele berichten werden door bijna tienduizend mensen bekeken.

Stiens - Holwerd
Tussen Stiens en Holwerd start de provincie na de bouwvakantie met het opknappen en verbeteren van de parallelwegen. Als dat klaar is, heeft de complete N357 van Leeuwarden tot Holwerd gedurende drie jaar een fikse opknapbeurt gehad. De provincie en gemeente Leeuwarderadeel saneerden bijvoorbeeld ook de grond van het tankstation dat vijftien jaar geleden al werd gesloten. De weg kan naar verwachting weer tientallen jaren mee.

Bron: Provincie Fryslân