Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
24 augustus 2017

CDA zoekt scherpte in discussie rond uitbreiding vliegveld Lelystad

De CDA statenfractie volgt de vorderingen rondom de besluitvorming van uitbreiding vliegveld Lelystad nauwgezet. De economische spin off is zeer wenselijk, ook voor Fryslân. Echter belangrijk is, dat er keuzes gemaakt worden die niet schadelijk zijn voor bewoners, bezoekers, natuur (flora en fauna) in Fryslân. Biologen maken zich zorgen. De nieuwe routes liggen middenin de vertrek- en aankomstroutes van talrijke watervogels. Daarom heeft CDA statenlid Wendy Zuidema-Haans besloten vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten over de reactie van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart op de uitbreiding van vliegveld Lelystad.

De Tweede Kamerfractie van het CDA heeft op 21 juli en 2 augustus vragen gesteld over uitbreiding van het vliegveld Lelystad en de gevolgen daarvan. Staatssecretaris Dijksma van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft deze beantwoord. 17 augustus jl is de schriftelijke reactie van de Koninklijke Nederlandse Verenging voor Luchtvaart (KNVvL) hier weer op verschenen. Het KNVvL geeft aan dat er feitelijke onjuistheden in de beantwoording van staatssecretaris Dijksma staan.

Zuidema-Haans wil graag van de gedeputeerde weten of hij van de reactie van het KNVvL op de hoogte is en wat hier mee gedaan wordt. “Vliegverkeer en alles wat ermee samenhangt is belangrijk voor de samenleving en daarom dient de samenleving hier tijdig over geïnformeerd te worden”. Het statenlid wil daarom weten of de Provincie Fryslân gaat aansluiten bij initiatieven in andere provincies en op welke manier gemeentes hier bij betrokken worden. “Het is belangrijk dat het Friese geluid hier goed vertegenwoordigd wordt. Ook vindt het CDA het belangrijk dat de Friese bevolking verder over de ontwikkelingen en mogelijke risico’s wordt geïnformeerd”.