Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
18 september 2017

Betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Met bijvoorbeeld voldoende en goed opgeleid personeel. De komende jaren stelt de provincie Fryslân hiervoor € 2.5 miljoen beschikbaar. Een goed werkende arbeidsmarkt is belangrijk om de concurrentiepositie van het Friese bedrijfsleven te versterken.

De provincie Fryslân jaagt de arbeidsmarkt aan. Gedeputeerde Sander de Rouwe: ‘‘Goed opgeleid personeel is essentieel voor ons Friese bedrijfsleven. Daarom investeren we in de aansluiting van ons Friese onderwijs op de arbeidsmarkt. We doen dit in nauwe samenwerking met onderwijs- en kennisinstellingen en met het bedrijfsleven’’.

Speerpunten
Samen hebben de partijen, waaronder het Innovatie Pact Fryslân (IPF), gekeken naar (toekomstige) ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Denk aan een betere samenwerking tussen het mkb (midden- en kleinbedrijf) en het mbo/hbo onderwijs. Om zo te zorgen voor voldoende en goed opgeleid personeel. Maar ook om mkb-bedrijven te stimuleren om de talenten van (nieuwe) werknemers zo goed mogelijk te gebruiken.

De volgende speerpunten zijn vastgesteld:

       Duurzaam inzicht in de ontwikkelingen onderwijs-arbeidsmarkt
       Vergroten HR kracht MKB;
       Stimuleren van samenwerking tussen MKB bedrijfsleven en mbo en hbo onderwijs;
       Versnelling aanpak technieksectoren en de zorgsector

Yacht Builders Academy
Een voorbeeld van een project is de Yacht Builders Academy. Daarbij werken het ROC Friese Poort en de jachtbouwsector samen. Zo kunnen ze opleidingen aanpassen aan de ontwikkelingen bij de bedrijven. En ervoor zorgen dat meer studenten een jachtbouwopleiding gaan volgen.

Technisch Beroepsonderwijs
Een ander voorbeeld van een project is het Technisch Beroepsonderwijs in Fryslân. Een project waarin het vmbo en mbo onderwijs samenwerken met het technische bedrijfsleven. Doel is dat meer jongeren techniek interessant vinden en een technische opleiding gaan volgen.

Bron: Provincie Fryslân