Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
4 oktober 2017

Laagvliegroutes: luister naar en praat met bezorgde burgers

Om de economische functie van Schiphol te behouden en versterken, is besloten Lelystad Airport in de periode tot circa 2043 selectief te ontwikkelen. Dat betekent dat de ontwikkeling van Lelystad Airport voorziet in een gefaseerde bouw van de benodigde infrastructuur en faciliteiten. Met een eerste fase naar 25.000 vliegtuigbewegingen en in de eindfase circa 45.000 vliegtuigbewegingen met passagiersvliegtuigen.

Voor zo’n toename van het aantal vliegbewegingen is een herindeling van het hogere luchtruim noodzakelijk. Die staat voorzien in 2023. Dat is een ingewikkeld proces dat jaren duurt. Er moeten bijvoorbeeld ook afspraken gemaakt worden met buurlanden. Lelystad Airport opent in april 2019 de vernieuwde luchthaven voor vakantievluchten binnen Europa en gebieden rondom de Middellandse Zee. Van 2019 tot 2023 moeten laagvliegroutes gebruikt worden. Wat Fryslân betreft voeren de laagvliegroutes over het zuiden van Weststellingwerf en de Fryske Marren.

Aan de ene kant juichen wij deze ontwikkeling toe vanuit economisch oogpunt. Voor Fryslân voorziet het CDA een zeer wenselijke economische spin off van Lelystad Airport. Aan de andere kant weten wij dat inwoners van Fryslân zich zorgen maken. Over geluidsoverlast, milieu en natuur. Wij vinden het als volksvertegenwoordigers belangrijk dat hun stem gehoord wordt. Er bestaat veel onduidelijkheid over de definitieve gevolgen van dit alles.

In Blesdijke bijvoorbeeld, maakt men zich zorgen. En ook in de dorpen van de Fryske Marren. Wij  denken  als CDA aan de gevolgen voor de luchtkwaliteit en de natuur in bijvoorbeeld Rottige Meente en de Weerribben. Biologen maken zich zorgen over de gevolgen voor vogels. En zal er geluidsoverlast ontstaan voor inwoners en agrariërs? Wij zien graag dat de Friese bevolking hier op een correcte manier over geïnformeerd wordt. Daarom stelde het CDA als eerste partij vragen aan Gedeputeerde Staten over de uitbreiding. Hierdoor is de Provincie actiever aangehaakt bij de Alders-tafel, waaraan alle stakeholders die met de uitbreiding van de Airport te maken hebben, verbonden zijn.

Wij zullen de ontwikkelingen dus nauwgezet volgen. Met onze CDA-collega’s in de gemeentes Fryske Marren, Weststellingwerf, SWF en Heerenveen hebben wij nauw contact over impact, maatregelen en politieke slagkracht in deze. Door ons werk vanuit de CDA-fractie van de provinciale staten, samen met deze onze gemeenteraadsleden, is er nu ook een extra voorlichtingsbijeenkomst in Balk op 4 oktober. Door onze aanhoudende aandacht wordt de Friese bevolking beter over de ontwikkelingen, de kansen en mogelijke risico’s geïnformeerd door het Rijk.

2 oktober is door onder andere CDA Friesland, en statenleden van Overijssel, Gelderland een brief naar de onderhandelaars gestuurd. Lelystad mag op tijd open voor uitbreiding, maar laten we aangehaakt blijven bij de nieuwe indeling van dat luchtruim in 2023. Zodat de beste routes, met de minste overlast voor mens en natuur mogelijk worden. Een afweging, waarin zowel Schiphol, Eelde als de andere luchthavens worden meegenomen, én er wordt geluisterd naar en geantwoord op de bezorgdheden die er zijn.

De juiste keuzes maken voor people, planeet, profit en prosperity. Dat is rentmeesterschap, dat is het CDA, ook als het gaat om vliegveld Lelystad.

Wendy Zuidema-Haans, Statenlid CDA,
Anne Schelhaas, commissielid CDA Fryslân en 1e opvolger