Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
18 oktober 2017

Provincie reikt EDU-robot uit aan basisscholen

Elke Friese basisschool krijgt een Edu-robot. Een robot die de kinderen zelf in elkaar kunnen zetten en kunnen programmeren. Donderdag 19 en vrijdag 20 oktober gaat gedeputeerde Sander de Rouwe er persoonlijk twee overhandigen.

Het project
415 basisscholen in Fryslân krijgen de robot die kinderen zelf kunnen bouwen. De robots hebben een zogenoemd Arduino ‘hart’-processor die de kinderen kunnen programmeren. Ze kunnen de robot opdrachten laten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het geven van een high five. Doel is om leerlingen spelenderwijs te laten zien hoe leuk techniek is. Bij de robot hoort een lespakket.

Met het beroepsonderwijs wordt op dit moment gewerkt aan een ondersteuningsprogramma voor de lessen. Daarnaast is er een werkgroep gestart om de EDU-robot een permanente plek te geven in de leerlijn ‘Computational Thinking’. Dit jaar worden de robots over alle Friese basisscholen verdeeld. Begin 2018 wordt er een groot evenement georganiseerd om alle scholen met hun EDU-robot bij elkaar te brengen. Hier kunnen de kinderen laten zien wat ze hun eigen robot geleerd hebben.

Bron: Provincie Fryslân