Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
8 november 2017

CDA tevreden over solide begroting

De CDA Statenfractie is tevreden met de begroting zoals die vandaag aan Provinciale Staten werd voorgelegd. De opcenten worden wederom niet verhoogd, een voor het CDA belangrijk punt. Statenlid Hans Visser had een aantal opmerkingen voor het college en diende de motie Freonlik Ferkeer in.

Freonlik Ferkeer
Met de komst van vele bezoekers aan Leeuwarden in 2018 is het belangrijk dat mensen veilig van het ene naar het andere evenement kunnen. Visser: “Deze bezoekers zijn veelal niet bekend in de omgeving en zij zullen wellicht gebruik maken van hun mobiele telefoon om de weg te vinden. Wij pleiten er dan ook voor dat de provincie in overleg met de gemeente en Rijk, routes optimaliseert en de bewegwijzering verbetert. Verkeersveiligheid staat bij het CDA hoog in het vaandel en gastheerschap en gastvrijheid moeten hand in hand gaan met verkeersveiligheidsvoorlichting”. Deze motie werd mede ingediend door de SP.
 
Vlottere toekenning subsidies plattelandsontwikkeling
Het CDA drong er bij het college op aan om de subsidies uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3), bestemd voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het platteland, zo goed mogelijk te benutten en de toekenning vlotter te laten verlopen. “Het blijkt dat er vertraging is in het honoreren van aanvragen. Wij hebben eerder vragen gesteld over de toegankelijkheid van deze subsidies, maar de beantwoording heeft ons nog niet gerustgesteld”, aldus Visser.
 
Samenwerking met gemeenten
Het CDA heeft daarnaast vragen gesteld over het behoud van historische dorpskernen of het voorkomen van verpaupering in de dorpen door krimp. Visser: “In de provinciale beleidsbrief Krimp en leefbaarheid staat wel iets, maar dat is volgens ons nog niet concreet genoeg. Nu lijkt de pot voor het Transitiefonds op een grabbelton waar ieder het zijne uit kan halen. Wij willen steviger inzetten op een gestructureerde werkwijze en samenwerking met gemeenten."
 
Regionale projecten
In het regeerakkoord staat dat er eenmalig geld beschikbaar is voor regionale projecten. Om daar aanspraak op te kunnen maken, zullen op korte termijn plannen ingediend moeten worden. Het CDA gaat er vanuit dat het college deze kansen optimaal gaat benutten en ziet met belangstelling het overzicht van de ingediende projecten tegemoet.  
Kritisch is het CDA ten aanzien van de effecten van de lobbyactiviteiten van de provincie in Den Haag en Brussel. Hans Visser vroeg het college daarom om de effecten van de lobbyactiviteiten zichtbaar te maken. “Bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken is de provincie gericht op samenwerking met andere partijen, onder andere via lobbyactiviteiten in Den Haag en Brussel. Het CDA heeft al eerder aangegeven dat deze activiteiten en de effecten zichtbaar moeten zijn voor Fryslân en Provinciale Staten.”  
De rotonde Joure is bijna klaar. Helaas dient zich nu een nieuwe stoorzender aan in de verkeersdoorstroming; de brug bij Skarsterien.Visser: “ Een oplossing hiervoor zou de aanleg van een aquaduct kunnen zijn. Graag vraag ik het college ook aandacht voor dit verkeersknelpunt te hebben en te houden”.