Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
8 november 2017

Living Lab op de Afsluitdijk

Het CDA heeft vandaag tijdens de vergadering van Provinciale Staten een motie ingediend voor de opzet van een Living Lab op de Afsluitdijk, samen met VVD, PvdA, FNP, ChristenUnie, Groen links, SP en 50PLUS.  “Door van de Afsluitdijk een levend en dynamisch ‘laboratorium’ te maken, kunnen we de wereld laten zien hoe Fryslân op een unieke manier en plaats bezig is met kennis en innovatie op het gebied van duurzaamheid. De Afsluitdijk is een uitermate geschikte locatie, een icoon op de grens tussen zoet en zout water. Een plek waar Friese ondernemers en kennisinstellingen samen aan nieuwe duurzame innovaties kunnen werken. We kunnen studenten daar ervaring laten opdoen met het praktisch werken in projecten”, aldus statenlid Hans Visser.
 
Een ‘living lab’ is een ‘onderzoek omgeving’ waar gelijktijdig onderzoek en innovatie plaatsvindt door middel van co-creatie en participatief ontwerpen. Innovatie vindt steeds meer plaats in open levende laboratoria waarin gebruikers deelnemen. Vaak gaat het daarbij om maatschappelijke innovaties op gebied van zorg en duurzaamheid. Ook gaat het om innovaties waarbij de hele keten (van bijvoorbeeld de zorg) betrokken is. De betrokkenheid van burgers is essentieel. Doelen van een Living Lab kunnen zijn  de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt aan te pakken en publiek-private samenwerking te stimuleren.
 
De Afsluitdijk heeft potentie om een kraamkamer te zijn voor duurzame en ecologische innovatie. Er komen verschillende projecten samen in het project De Nieuwe Afsluitdijk. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om zonnepanelen op en rond de dijk, de spuistroomcentrale (turbines in de sluis die energie opwekken), de pilot met Blue Energy (energieopwekking uit de overgang van zout naar zoet water), en de vismigratierivier (vissen kunnen hierdoor van IJsselmeer naar de Noordzee) die hier wordt aangelegd. Een Living Lab, waarin werk en kennis elkaar ontmoeten, zal volgens Hans Visser naast het stimuleren van innovatie ook zorgen voor een goede samenhang en verbinding tussen deze verschillende projecten.
 
De motie die door het CDA is ingediend is een voorstel om te komen tot een nader verkennend onderzoek voor een integrale aanpak door middel van een Living Lab. Projecten in het kader van ecologie, technologie, duurzaamheid,  toerisme en economische circulaire ontwikkeling moeten leiden tot borging van kennis en innovatie. Visser: “De Afsluitdijk kan de komende jaren uitgroeien tot een ‘energiedijk’ waar door middel van innovatieve technieken stroom wordt gewonnen en toepassingstechnieken worden ontwikkeld”.