Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
30 november 2017

Staten leggen ei over weidevogelbeleid

Gisteren spraken de Staten over het weidevogelbeleid van de provincie. Er is de afgelopen jaren veel gedaan en veel geld gestoken in het beschermen van weidevogels zoals de grutto, maar dat heeft nog niet voldoende resultaat opgeleverd. Het CDA kan zich goed vinden in het voorstel om meer in zetten op kuikenoverleving en predatiebeheer om daarmee de populatie in stand te houden.

Randbeheer
Statenlid Maaike Prins vroeg nog wel aandacht voor het zogenaamde randbeheer. Door stroken van gras te laten staan kunnen weidevogels daar hun voedsel uit pikken. Ook kunnen de vogels zich in deze stroken met hoger gras verstoppen. Daarnaast is Prins benieuwd hoe het plan van de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) om broedmachines in te zetten zal uitpakken.

Natuurorganisaties en gemeenten
Prins vindt verder dat natuurorganisaties een grotere rol kunnen spelen en een bijdrage kunnen geven aan het openhouden van het landschap. Datzelfde geldt voor gemeenten. Prins, “Yn’e ôfrûne wike is der in konvenant sluten tusken ferskate partijen en de gemeente Ljouwert om de leefomjouwing fan greidefûgels yn in grut gebiet te ferbetterjen. Dat is in hiel moai inisjatyf en it soe helpe as mear gemeenten itselde dogge.”