Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
8 januari 2018

Strakke en transparante sturing op proces rondom Lelystad Airport

Het CDA Fryslân roept op tot sterkere sturing van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op het proces rondom de uitbreiding van Lelystad Airport. Ook heeft de partij wederom vragen gesteld over de transparantie in de besluitvorming rondom Lelystad Airport. Ten slotte vraagt het CDA aandacht voor de zogenaamde belevingsvluchten. Vluchten die de impact van de voorgenomen vliegroutes duidelijk kunnen maken.
 
Statenlid Wendy Zuidema-Haans: “Aan de ene kant juichen wij de ontwikkeling van Lelystad Airport toe vanuit economisch oogpunt. Voor Fryslân voorziet het CDA een zeer wenselijke economische spin off van Lelystad Airport. Aan de andere kant weten wij dat inwoners van Fryslân zich zorgen maken. Over geluidsoverlast, milieu en natuur. Er bestaat veel onduidelijkheid over de definitieve gevolgen van de uitbreiding, en dat geldt inmiddels ook voor ons als Provinciale Staten. Daarom roepen wij op tot sterkere sturing op het proces vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en betere afstemming met regio. Meer sturing moet leiden tot minder fouten in bijvoorbeeld de Milieu Effect Rapportage. Dit helpt om het vertrouwen weer terug te laten komen. Vertrouwen is immers cruciaal voor behouden van breed draagvlak. Ik hoop dat de datum van opening in april 2019 niet onder druk hoeft te komen, maar zorgvuldigheid in het proces gaat voor.”
 
Op dit moment vinden er bestuurlijke overleggen plaats tussen de minister en bestuurders uit de regio. Deze overleggen zijn vertrouwelijk. Dat moet anders, aldus Zuidema. “Wij eisen transparantie. Bij dit soort grote, ingrijpende besluiten, die een groot maatschappelijk effect hebben, moet helder zijn wat er besproken en besloten wordt. Het past niet om dit in ‘achterkamertjes’ te doen. Van de bestuurlijke overleggen zijn geen verslagen bekend. Ook is niet helder welke besluiten er genomen worden en met welke inzet de bestuurders aan tafel zitten.”
 
Voor de toename van het aantal vliegbewegingen naar 45.000, is een herindeling van het hogere luchtruim noodzakelijk. Die staat voorzien in 2023. Dat is een ingewikkeld proces dat jaren duurt. Er moeten bijvoorbeeld ook afspraken gemaakt worden met buurlanden. Zuidema-Haans: “Net voor afgelopen zomer is er een besluit geweest over de aanvliegroutes van en naar het vliegveld. Hieruit kwam naar voren dat de vliegtuigen voorlopig laag overkomen. Hierdoor wordt het zuiden van Friesland geconfronteerd met geluidsoverlast”. In het debat in de Tweede Kamer op 19 december 2017 over de milieueffectrapportage inzake Lelystad Airport werd er aandacht gevraagd voor de zogenaamde belevingsvluchten. Vluchten die de impact van de voorgenomen vliegroutes duidelijk kunnen maken. Wendy Zuidema: “In dit debat heeft de minister aangegeven positief te staan tegenover dit voorstel. Graag hoor ik van Gedeputeerde staten wat voor afspraken er met de Provincie Fryslân gemaakt worden over deze belevingsvluchten”.
 
Het CDA Fryslan heeft samen met CDA Gelderland, CDA Overijssel, CDA Flevoland en CDA Drenthe én de CDA-Tweede Kamerfractie schriftelijke vragen gesteld aan de Minister. Zuidema: “Wij willen allemaal openheid en transparantie, voor alle betrokkenen”.