Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
23 januari 2018

Een ijzersterk MKB in it bêste lân fan d'ierde

Bedrijven in het midden- en kleinbedrijf waren vorig jaar goed voor 61% van alle banen in Fryslân, zo blijkt uit de monitoringsrapportage Wurkje mei Fryslân van de provincie. Het MKB is qua werkgelegenheid van groot belang voor onze provincie. Behalve een toename van de werkgelegenheid, groeide ook de economie in Fryslân met 2,1%, zo maakte het CBS vorige maand bekend. De Nederlandse economie groeide in totaal met 2,2%, wat betekent dat Fryslân gelijk opgaat met de andere provincies.
 
Bedrijven hebben soms lastige gesprekken met banken over financiering van hun bedrijfsvoering en risicokapitaal voor nieuwe investeringen. Vanuit de rol van de bank en de mogelijke risico’s begrijpelijk. Duidelijk is dat vooral kredietverlening een probleem is, waarbij de overheid vanuit haar rol een oplossing kan bieden. In de praktijk blijkt dat ook het begeleiden van kansrijke starters en bedrijven die in een groeifase zitten zeer gewenst is. Probleem voor veel MKB-bedrijven is dat er zoveel aandacht is voor deze sector dat men door de bomen het bos niet meer ziet. De ondersteuning is te versnipperd en daardoor niet effectief.
 
Om het MKB in Fryslân meer en beter te ondersteunen, heeft de provincie de Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM) opgericht, waarin de verschillende loketten zijn ondergebracht. Het doel van deze FOM is innovatie binnen het Friese MKB te stimuleren, de export te bevorderen en een extra stimulans te geven aan starters. Een goed initiatief van Gedeputeerde Staten. Het is belangrijk het bedrijfsleven uit te dagen op het gebied van innovatie. Het afgelopen jaar ging gedeputeerde De Rouwe bij het bedrijfsleven langs met een road show. Hierin daagde hij het bedrijfsleven uit om meer te exporteren. Wanneer de exportcijfers van Fryslân gelijk worden aan die van Nederland dan levert dit nog eens duizenden extra banen op in het MKB.
 
Voor ons als CDA is de oprichting van de FOM belangrijk. Voor innovatieve en creatieve ideeën blijft het voor het Friese MKB soms lastig om financiering te vinden. De FOM kan daar verandering in brengen. Voor de provincie is dit echter tegelijkertijd een uitdaging: wij moeten creatief en innovatief na blijven denken over de financiering voor het MKB nu en in de toekomst. Immers, de financiële middelen vanuit de provincie zijn niet eindeloos en het bedrijfsleven heeft zelf ook een eigen verantwoordelijkheid.
 
Het CDA wil proberen de kracht voor de financiering van het MKB te bundelen in een spreekwoordelijke coalitie van kredietverstrekkers als banken, overheid, credit funds en venture capital (durfkapitaalverstrekkers). Een ‘coalitie van bereidwilligen’, ook wel coalition of the willing genoemd, waarin instanties elkaar actief aanvullen met goede ideeën en expertise. Niet iedereen is hetzelfde en soms heeft men andere doelen, maar het beoogde eindresultaat is voor iedereen duidelijk: samen werken voor een ijzersterk MKB in ‘it bêste lân fan d'ierde’. Wie sluit zich bij deze coalitie aan?
 
Johan Tjalsma
Fractievoorzitter CDA Statenfractie Fryslân