Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
25 januari 2018

CDAV: Het VMBO verdient meer maatschappelijke waardering

Het VMBO verdient meer maatschappelijke waardering. Tot die conclusie komen de CDA vrouwen Fryslân tijdens een bijeenkomst over onderwijs. Statenlid Fenny Reitsma, werkzaam bij het Dockinga college in Dokkum gaf een heldere uiteenzetting over het VMBO. Deze schoolopleiding kent vele mogelijkheden. Het kind staat daarbij centraal. Zo kan de leerling kiezen uit vele beroepsgerichte richtingen. Naast de leerstof zijn de praktische lessen. Denk aan Bouwen en Wonen, Produceren, Installeren en Energie, Economie en Ondernemen en Zorg en Welzijn. Deze laatste groep vormt de grootste afdeling met 120 leerlingen. In klas 2 kunnen de leerlingen lessen van 2 uur per week volgen bij een afdeling naar keuze. Dit om te kijken of dit de richting is die ze op willen. In klas 4 volgen de opleidingen Uiterlijke verzorging, Haar en Huid, Gezondheidszorg, Sport en Horeca.Men werkt in groepjes in grote lokalen met 10 werkvelden. Een i- pad is niet toegestaan. Computers staan in de klas voor gebruik. De leerlingen leren zelfstandig werken. De lijntjes tussen docent, begeleider en leerling zijn kort. Leerlingen uit de derde klas afdeling zorg lopen 3 weken stage bij een zorginstelling. Het valt niet mee om die 60 leerlingen een plekje te bieden. Bovendien moeten zij een verklaring van goed gedrag afgeven wat 40 euro per persoon kost. Ook zorgjongeren kunnen een plekje vinden in het Dockinga college.

Na het behalen van het diploma zijn er veel mogelijkheden om door te stromen naar hoger onderwijs. Om in te spelen op de ontwikkelingen is er regelmatig contact met ondernemers in de regio. Het VMBO een veelzijdige opleiding die jongeren kansen biedt. Een opleiding voor goede vakmensen waar steeds meer vraag naar zal zijn. Een opleiding tot waardevolle mensen die meer waardering verdienen.   

Sjoerdtje Kok, coorzitter CDAV Fryslân.