Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
20 februari 2018

Studiefonds voor Friese studenten RUG/Campus Fryslân

Om meer Friese studenten te werven voor de brede Bachelor Global Responsibility & Leadership bij het University College van RUG/Campus Fryslân, roept de provincie Fryslân een studiefonds in het leven. Friese scholieren die zich aanmelden voor deze universitaire bachelor kunnen drie jaar lang een tegemoetkoming in het collegegeld krijgen.

Goed idee, zo oordeelde het Fries Jeugdpanel naar aanleiding van een breed gesteunde motie van CDA, VVD en FNP in de Provinciale Staten van december 2015.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: “Met het studiefonds willen we meer Friese studenten naar het universitair onderwijs trekken. De doorstroom ligt hier nog altijd een kwart onder het landelijk gemiddelde. De elfde faculteit is een mooie kans voor Friese scholieren om universitair onderwijs te volgen in de eigen provincie, op termijn in het beursgebouw in Leeuwarden. Wij hopen Friese instromers een extra zetje te geven met een financiële bijdrage in het collegegeld voor de brede bachelor.”

Drempel omlaag

Het collegegeld van het University College bedraagt voor Nederlandse studenten 4.085,- Dit tarief ligt hoger door het kleinschalige en persoonlijke onderwijs dat het University College biedt. Decaan Jouke de Vries van RUG/Campus Fryslân: “Het is fantastisch dat de provincie Fryslân scholieren stimuleert om een universitaire studie te volgen. Door dit studiefonds in te stellen wordt de drempel voor deelname verder verlaagd.”  

Het Friese Jeugdpanel heeft een onderzoek gedaan onder studenten in Leeuwarden. Zou een studiebeurs hen over de streep trekken om zich aan te melden bij het intensieve en duurdere universiteitsprogramma? Het antwoord was dat dit helpt, maar dat de studenten in de basis vinden dat een goede studie best wat meer geld mag kosten.

Aanvragen vanaf 1 mei

Het studiefonds is een subsidie voor studenten die in Fryslân hun diploma van het voortgezet onderwijs hebben gehaald en tenminste twee jaar van hun middelbare schooltijd in Fryslân woonden. Zij kunnen een tegemoetkoming krijgen van € 750,- voor het eerste jaar (vanwege de verwachte Rijkskorting op het eerste jaar collegegeld) en € 1500,- voor het tweede en derde jaar. Voor de eerste lichting studenten is een totaalbedrag van € 100.000,- beschikbaar. Het aanvragen van de tegemoetkoming kan vanaf 1 mei 2018 bij de provincie Fryslân.

Meer weten over studeren aan de RUG Campus Fryslân? Zie: www.rug.nl/cf/

Bron: provincie Fryslân