Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
22 februari 2018

Meer ruimte voor kleine windturbines en opstellingen zonne-energie

Tijdens de Statenvergadering van 21 februari werden aan aantal kleine wijzigingen in de verordening Ruimte besproken. Deze verordening gaat over het inrichten van het landschap, de ruimte, waarbij de provincie probeert rekening te houden met de belangen van inwoners en gemeenschappelijke belangen.

Voor het CDA zijn met de Verordening Ruimte de regels vastgesteld van wat eerder door de Staten besloten is in beleid. CDA Statenlid Maaike Prins: "een verordening is niet de plek om beleid te wijzigen of nieuw beleid te maken." Dit was voor het CDA een reden om niet in te stemmen met een aantal moties en amendementen die waren ingediend door andere partijen. Wel stemde het CDA in met de wijzigingen die de provincie voorstelde om meer ruimte geven voor kleine windturbines en opstellingen voor zonne-energie.