Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
8 maart 2018

Inzet op duurzame landbouw

De afgelopen periode zijn boeren niet positief in het nieuws geweest in verband met de Kalverfraude. Maar lang niet alle boeren hebben hier mee te maken. Inmiddels blijkt dat tal van bedrijven die geblokkeerd waren alweer vrijgegeven zijn. En dat er sprake was van bijvoorbeeld administratieve fouten in het Identificatie- & Registratiesysteem (I&R). De affaire heeft de boeren veel imagoschade opgeleverd. Vanuit het CDA wil ik de boeren een hart onder de riem steken. Het CDA heeft altijd veel waardering voor het werk van het gros van onze boeren die niets te maken hebben met kalverfraude. Boeren vervullen in onze mienskip een unieke en verantwoordelijke rol.

Op het gebied van ecologie zorgen boeren voor een groot deel van onze leefomgeving en de biodiversiteit. Wanneer de maatschappij eisen stelt aan die leefomgeving, doet dat niet alleen een beroep op boeren maar ook op burgers. Wij zijn allemaal verantwoordelijk, en kunnen allemaal een bijdrage leveren, ook financieel. Als we het hebben over economie vind ik dat het beroep op boeren om meer aandacht te besteden aan leefomgeving, natuur, landschap en bodem alleen kan worden gerealiseerd vanuit een gezonde bedrijfsvoering. Dit betekent dat boeren een eerlijke prijs voor producten moeten krijgen. Ook wil het CDA aandacht blijven vragen voor het sociale aspect, waarbij schaalvergroting gevolgen heeft voor bedrijfsopvolging. Hiermee staat de belangrijke rol die boerenfamiliebedrijven spelen in de mienskip steeds meer onder druk. Vanuit dit integrale beeld zou ik meer willen inzetten op duurzame landbouw.

Het CDA werkt graag samen met de mienskip en de boeren aan een een positieve toekomst voor de duurzame landbouw. Wij gaan voor natuur inclusieve landbouw waar met de inzet van moderne technologie voedsel geproduceerd wordt. Daarom komt onze Werkgroep Landbouw regelmatig bijeen om te kijken hoe wij vanuit de politiek onze boeren kunnen ondersteunen. In juni wordt het uitvoeringsprogramma landbouw behandeld in de Statenvergadering. Met de Werkgroep zullen wij dan komen met een gezonde positionering voor duurzame landbouw vanuit het CDA. Want dat is zorgen voor onze aarde, dat is rentmeesterschap. Met z’n allen de schouders er onder #oant wurk.