Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
28 maart 2018

CDA Fryslân neemt afscheid van Statenleden

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 28 maart werd afscheid genomen van de CDA Statenleden Wendy Zuidema, Hans Visser en Wim Eilering. De ontwikkelingen op gebied van werk en politiek gaan niet samen met hun statenlidmaatschap.

Hans Visser wordt raadslid voor het CDA in de gemeente Weststellingwerf. Hans was eerder raadslid in Sudwest-Fryslân en de eerdere gemeente Wymbrits. Wendy Zuidema-Haans gaat de directie van het Wetterskip Fryslan versterken. Wim Eilering is naast Statenlid voor het CDA zelfstandig ondernemer. Hij heeft een adviesbureau voor ruimtelijke ordening en locatieontwikkeling voor detailhandel. Onlangs heeft het Europees Hof in Luxemburg een voor Eilering positieve en belangrijke uitspraak gedaan op het gebied van overheidsregels voor vestiging van detailhandel. Hij wil op voorhand voorkomen dat dit gaat conflicteren met zijn rol als Statenlid en heeft daarom besloten om zijn werkzaamheden als Statenlid te beëindigen.