Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
26 april 2018

CDA voor duidelijkheid over oeverbeheer

In de Provinciale Staten werd gisteren (25 april 2018) over het beheer en onderhoud van de oevers langs de Friese waterwegen besproken. Sommige oevers worden door de provincie onderhouden, sommige door andere overheden, maar ook particulieren moeten hun eigen oevers onderhouden. Het CDA wil de huidige verdeling, waarin aanliggende belanghebbenden in principe verantwoordelijk zijn voor het beheer van de oevers, in grote lijnen zo houden. Door dit als provinciaal beleid vast te leggen, is dit voor iedereen duidelijk.

Het CDA ging daarom niet mee in de roep om ook een grote systeemwijziging te onderzoeken. Ook gelet op het ontbreken van een echt maatschappelijk probleem. De tijd en inspanning die daarvoor nodig is, ziet het CDA liever ingezet worden bij andere vraagstukken. Een amendement van de FNP voor zo'n onderzoek werd door de CDA fractie daarom niet gesteund. Een meerderheid van de Staten koos er echter voor om andere varianten wel te onderzoeken. Naast de tijd en het geld dat hiervoor nodig is, betekent dit ook nog minstens een jaar onduidelijkheid.