Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
26 april 2018

De Skieding wordt opgewaardeerd

De N358 (De Skieding) tussen Surhuisterveen en de A7 wordt aangepakt door de provincie Fryslân. Gisteren lag in de Provinciale Staten een voorstel voor om te kiezen voor aanpassingen aan dit traject. Samen met bewoners, eigenaren, belangenorganisaties en overheden is door de provincie/CDA gedeputeerde Sietske Poepjes een gedragen plan opgesteld. De meer dan 400 gesprekken die zijn gevoerd, hebben geresulteerd in een aantal maatregelen:
- samenvoegen van de kruispunten Poelbuurt, Heidelaan en Wildveld
- één kruispunt Wildveld in combinatie met het afsnijden van de bochtencombinatie Surhuisterveen
- opheffen aansluiting Topweer
-  aanleg achter- en voorpaden
- toepassen stil asfalt
- opstellen landschapsplan

Voor de aanleg van doorgaande parallelwegen bleek geen draagvlak. De maatregelen betekenen samen een aanzienlijke verbetering van verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid. Statenlid Rendert Algra diende een motie in om in het uitvoeringsplan nog een tweede afrit van het Lauwerskwartier mee te nemen. Deze motie werd breed gesteund en is aangenomen. Ook steunde het CDA het voorstel van de PVV om een veetunnel aan te leggen voor een boer die aan beide zijden van de Skieding land heeft.