Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
26 april 2018

Op naar een brede water(sport)visie

Het Friese Merenproject is in december 2000 gestart om het watersportgebied rondom de Friese meren aantrekkelijker maken. De provincie wilde hiermee de werkgelegenheid en het toerisme bevorderen in de Friese watersportbranche. Dit zou tegelijk de Friese economie stimuleren. Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 25 april werd de evaluatie van het project, dat in 2015 werd afgerond, behandeld. Het CDA heeft bij eerdere behandeling aangevoerd dat de evaluatie van het Friese Merenproject zich niet alleen moet richten op datgene dat de provincie heeft gedaan, maar met name gericht moet zijn op de inbreng van de stakeholders.

Waar is in geïnvesteerd, welk rendement heeft dat gebracht, of waar en waarom is dat misschien juist niet of nog niet gebeurd? Het CDA heeft daarom tijdens de PS vergadering van 25 januari 2017 gevraagd om 2 zaken:

•            Een totaaloverzicht van de projecten en de bijbehorende investeringen.  
•            Consultatieronde onder ondernemers en relevante partners

Beiden zijn uitgevoerd. En dat is mooi, want uit de consultatieronde kwam belangrijke informatie, zoals de behoefte aan een integraler beeld op het recreatieve gebruik van waterwegen in Fryslân. Ook kwam naar voren dat de vrijetijdsmarkt sinds de start van het project sterk veranderd is en dat het project over het algemeen als succesvol wordt ervaren.

Het project is afgerond, dus een eindevaluatie is gewenst. Het CDA wil nu graag onderzoek naar zaken die de bouwstenen kunnen vormen voor een brede water(sport)visie.