Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
23 mei 2018

De FUMO is van en voor ons allen

Tijdens de Statenvergadering van gisteren (woensdag 23 mei) voerde Anne Schelhaas namens het CDA het woord over de begroting van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO). Schelhaas benadrukte daarbij dat we ons moeten realiseren dat de Fumo van en voor ons allen is. 'Het past daarom niet dat gemeenten niet aan de wet voldoen, doordat zij basistaken nog steeds niet over hebben gedragen aan de FUMO', aldus het statenlid. 

De FUMO is een gemeenschappelijke regeling en werkt in opdracht van haar deelnemers, de Friese gemeenten, de provincie en Wetterskip Fryslân. Onder de taken van de FUMO vallen het schrijven van vergunningen, toezicht houden bij bedrijven en handhaven. Als gevolg van het Besluit VTH ligt vanuit de Rijksoverheid een verplichting om vergunningverlening en toezicht onder te brengen bij  een centrale omgevingsdienst. In Fryslân is dat de FUMO. Ondanks dat dit besluit er al sinds 1 juli 2017 ligt, heeft een aantal gemeenten daar nog steeds niet aan voldaan.

Tegen deze verplichting is vanaf het begin door een aantal gemeenten bezwaar gemaakt. Het CDA begrijpt dit wel, maar ziet niet de mogelijkheid om dit beleid te veranderen. En juist bij een organisatie die de taak heeft om burgers en bedrijven zich aan de wet te laten houden past het niet dat de deelnemers zoals gemeenten zich niet aan die zelfde wet houden.

Om er voor te zorgen dat alle gemeenten zo snel mogelijk de basistaken overdragen aan de FUMO, vroeg de CDA fractie daarom het College om er bij de andere deelnemende partijen op aan te dringen hier met spoed werk van te maken.