Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
24 mei 2018

Pak de veenweideproblematiek aan met alle betrokkenen

Tijdens de Statenvergadering van 23 mei stond het initiatiefvoorstel van de oppositiepartijen PvdA, D66, Groen Links, Partij voor de Dieren, Christen Unie en 50Plus over de veenweide op de agenda.

Volgens de oppositiepartijen is het werkveld en een deel van de politiek ontevreden over de concrete resultaten en de scherpte van het veenweidebeleid tot nu toe. Er ontbreekt volgens hen een overkoepelende, integrale werkwijze, waarbij biodiversiteit, CO2-reductie en duurzame landbouw de graadmeters zijn.

Ons statenlid Maaike Prins is zeer deskundig op dit onderwerp en voerde namens onze fractie het woord. Daarbij benadrukte zij vanuit het CDA het belang van een integrale aanpak van de vraagstukken die er liggen, met maatwerk en samen met alle betrokkenen in het gebied.

Het CDA heeft waardering voor dit initiatiefvoorstel en kon zich in een groot aantal punten vinden. Waar wij het niet mee eens waren, is de route die wordt voorgesteld om het doel te bereiken. Volgens het CDA moet en kun je de doelen die bereikt moeten worden niet van bovenaf opleggen. Het CDA wil dat de doelen samen met de betrokken partijen worden geformuleerd. Samen met de FNP, SP en VVD dienden wij een amendement in om het initiatiefvoorstel op deze punten te wijzigen, alvorens hier ‘ja’ tegen te kunnen zeggen. Als coalitie zochten wij op deze wijze toenadering met de partijen van het initiatiefvoorstel, maar dat leidde niet tot een handreiking van hun zijde.

De oppositiepartijen trokken uiteindelijk hun voorstel in. In juli staat de veenweideproblematiek opnieuw op de agenda, maar nu met een voorstel van GS.