Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
24 mei 2018

Jaarrekening die werkt voor Fryslân

Een belangrijk recht van ons als Staten is om de jaarrekening vast te stellen, oftewijl hier controle op uit te voeren.  Maar voor ons als CDA fractie is de vraag of de baten en lasten in balans zijn de belangrijkste vraag. Een verantwoord financieel beleid dat een bijdrage levert aan de Friese samenleving en aan onze Friese toekomst.  
 

In 2017 zijn er maar liefst 546 aanvragen ingediend voor het Iepen Mienskipfuns, 319 zijn er gehonereerd. Projecten op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en kansen voor burgers, cultuurhistorie en landschap. Het CDA gaat graag door met het investeren in dit type projecten. Dit geeft de samenleving kansen met elkaar, kansen die de Mienskip versterken.
 
De kaders voor de besteding van de waddenfondsmiddelen zijn vastgesteld. Wij zien graag een versnelde uitvoering van deze projecten. Gezien het resultaat zien wij voldoende middelen voor co financiering van mooie projecten die recreatie, economie en natuur versterken. We willen graag werken aan investeringen in de ontwikkeling van de waddenkust met een balans tussen ecologie en economie.
 
Statenlid Johan Tjalsma vroeg het college hoe staat het met de financiering van de nieuwe sluis bij Kornwerderzand. Dit voorjaar is er een motie ingediend door de CDA-fractie die het aanbestedingsvoordeel van Rijkswaterstaat, ook belastinggeld tenslotte, graag aanwenden voor een nieuwe sluis en bruggencomplex bij Kornwerderzand. Wij zijn blij dat de Afsluitdijk versterkt en opgeknapt wordt, maar vinden dat de verbreding van de Sluis daar ook bij hoort.  
 
Met betrekking tot economie nam het aantal banen toe met 1 procent. Mooi dat de economisch ontwikkeling zich hier voortzet. Als CDA juichen wij de doorontwikkeling van het MKB richting circulaire economie van harte toe. Want duurzaam ondernemen past goed bij ons rentmeesterschap. Balans tussen economische groei en de manier waarop we deze aarde door willen geven.