Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
20 juni 2018

Leerzame expertmeeting windenergie met gemeenteraadsfracties

Dinsdag 19 juni kwamen woordvoerders van de Friese CDA-gemeenteraadsfracties en de CDA Statenfractie bij elkaar in de Loft van het provinciehuis voor een leerzame expertmeeting over windmolens.

Het onderwerp windenergie is en blijft een actueel en beladen onderwerp. Onlangs speelde in de Staten nog de discussie over het wel of niet toestaan van kleine windmolens van 15 meter en volgende week moeten de Staten zich uitspreken over windpark Nij Hiddum-Houw. Ook in het kader van bijvoorbeeld de Omgevingsvisie is het onderwerp windenergie relevant.

De open ruimte is van ons allemaal en dat vraagt om het maken van zorgvuldige afwegingen. De voordelen van andere vormen van energie zoals windenergie zijn duidelijk, maar we moeten ook oog hebben voor de zorgen van inwoners als het gaat om zicht, geluid en het gevoel dat niet zij, maar anderen er financieel beter van worden.

Met dit alles in het achterhoofd was het erg waardevol om als CDA fracties ons door een aantal experts uitgebreid te laten informeren over dit onderwerp en daarna met elkaar in gesprek te gaan. De hoge opkomst liet zien dat windenergie een onderwerp is dat ook in de gemeenteraden erg leeft.