Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
8 juni 2018

Werkbezoek aan Grou

Op 7 juni bracht de CDA-Statenfractie met de collega's van de CDA-fractie Leeuwarden een werkbezoek aan Grou. In het prachtige vernieuwde Theehuis werd vergaderd, waarbij onder meer het onderwerp vaarwegen aan de orde kwam. Een onderwerp dat 20 juni op de agenda van Provinciale Staten staat.

Er wordt al heel lang gesproken over een nieuwe vaarweg naar Drachten en er liggen twee brede onderzoeken naar mogelijkheden van deze nieuwe vaarweg. Voorgesteld wordt om de landbouwpolder De Hege Warren bij Oudega onder water te zetten. Door de polder zou dan een nieuw kanaal moeten worden gegraven dat bij Grou aansluit op het Prinses Margrietkanaal.

Met het pontje voer het gezelschap naar De Burd, waar de molen werd bezocht met uitleg en toelichting van de heer Van Schaijck van de molenstichting.